Zapraszamy na nową stronę Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku www.kultura.krasnik.eu